سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 1. بسم الله الرحمن الرحیم
 2. آنچه در روایات درمورد ارتباط مسایل یمن با ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه آمده ،مبنی برقیام یک رهبرنیرومند ی موسوم به «یمانی»ست که این
 3. خصوصیات در قیام اودیده  شود:
 4. 1ـ قیام او پس از قیام های مردم عرب در چندین کشور ازجمله مصر باشد
 5. 2ـ پیش از قیام او احزاب مختلفی در کشورهای یاد شده پرچم های گوناگونی را فراز کنند
 6. 3ـ پیش ازقیام او شورش ها وفتنه هایی در سوریه وسپس درعراق به وجودآمده وکشتارها ی زیادی توسط مروانیان (سفیانی اول) انجام شده باشد
 7. 4ـ روزی که یمانی قیام میکند دقیقا مصادف با روز قیام یک رهبر شورشگر (سفیانی دوم)در سوریه  ورهبری الهی در خراسان (ایران) است 
 8.  نتیجه:
 9. چنانکه ملاحظه میکنیم اگرچه سه پیشگویی اول به درستی محقق شده اند اما هنوز اصل مطلب که ویژگی چهارم است حاصل نشده وبنابراین ماهنوز
 10. نمی توانیم به قاطعیت درمورد زمان ظهورسخن بگوییم . هرچند نشانه ها وتحرکات واضحی از شورش نسل دیگری از تروریستها ی سلفی وسفیانی گرا ،
 11. به چشم می آید اماتا زمانی که وعده ی امامان ما ـ علیهم السلام ـ مبنی بر قیام سفیانی دوم با مشخصات دقیقی که بیان فرموده اند واقع نشود
 12. (ازجمله تا وقتی که قیام سه رهبر یاد شده به طور هم زمان صورت نگیرد) هیچ گونه پیش گویی دقیق در خصوص زمان ظهور ، امکان پذیر ومورد تایید نخواهد
 13. بود. ازجمله این خبر منسوب به مرحوم ایة الله بهجت که :« هرگاه از رسانه های یمن صدای اذان شیعه پخش شود به مشتاقان امام  بگویید آماده باشند!»
 14. ...ما اگرچه امیدواریم این مطلب صحیح باشد واگرچه (خصوصا درشرایط موجود)درهر لحظه باید آماده باشیم اما همانگونه که گفته شد تاقبل از خروج وقیام همزمان آن سه رهبر یادشده هیچ گونه پیش گویی دقیق
 15. ،میسرنیست .ضمن این که خبر مزبور(اذان یمن) هم ازطرف بیت ایة الله بهجت تایید نشده است!
 16. یادآوری: نقل وترویج شایعات و بشارت های بی اساس،یکی از مهم ترین موجبات دلسردی ونا امیدی مردم نسبت به ظهور است لذا از دوستان تقاضا داریم 
 17. نسبت به نقل هرگونه بشارتی حساسیت نشان داده و پیش از ترویج آن ،درخصوص استناد و اصالت آن خبر پی جویی لازم را بفرمایند

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)