سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

نمی خواهم دلم ازسنگ باشد

اگرچه مثل غنچه تنگ باشد

 

اگر دلها اسیر عشق بودند

چرا باید همیشه جنگ باشد

 

بمیرم من برای غربت دل

که باید شاهد نیرنگ باشد

 

به امید زمانی که محبت

چراغ لاله ی فرهنگ باشد:

 

بیاچیزی در این صحرا بکاریم

اگرچه بذر آلاشنگ باشد

 

غزل، تبریک،لبخنده،نیایش..

بیا تاهست ،این آهنگ باشد

 

برای آشتی یک بوسه کافیست 

اگرچه از دهانی تنگ باشد

 

تو هم ریگی اگر در گالشت نیست

نباید مشکلت فرسنگ باشد!

 

دعا کن ازشبِ یاران همدل

همیشه پای رفتن لنگ باشد

 

اگرچشمی دل ما را بگیرد

الهی شوخ باشد،شنگ باشد

 

ودیگر آسمان بینش ما

همیشه صاف وآبی رنگ باشد

 

برای محفل موسیقیِ دل 

تپش های تو ضربآهنگ باشد *      1375

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*توگفتی من دلم سنگ است..آری:

  جواب سنگ دلها«سنگ»باشد


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)