سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

مهدی مشکات ـ شعرونظر

فرهنگ بهار

عصر ما، گرچه خزان پیروزاست

چشم امید جهان «نوروز »  است

ای  که فرهنگ  بهاری  داری

پیشواز  آمده ای ؟  سالاری !

«سبزه انداختن»ات مطلوب است

چقدَر«خانه تکانی» خوب  است

«هفت سین»ات به سلامت باشد

عید  نوروز ، به  کامت   باشد

این بهاران  زتو دارد  معنی

ادبیات      بهاری      یعنی

سبزه بر کوزه ی آبت عشق است

حافظا ! باده ی نابت عشق است

سکه   و سرکه   و  سنجد   داری

«عشق من با توچه سنجد...»آری!

آفرین بر تو و استحسا نت

سبزه ات،آینه ات ،قرآ نت

تو بگو«سیب»،سپندش با من

«یاعلی»از تو، سمندش با من...

 

 

تو علمدار بهاری، برخیز !

بتکان  خانه ی خواری  برخیز!

آب  در  کوزه ی اعجازت  هست

نقش فرهنگ ِجهان سازت هست

نه فقط «نقش جهان» داری تو

واقعا   نقش  جهان  داری تو!

من یقین دارم وشک درما،نیست

عصر  آیند?   ما   ایرانی   ست

                    مشرق  و مهد  تمدن : ایران

                     آخرین   عهد  تمدن :  ایران

اسفند 1393

 

 

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)