سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 

***

سِحرِ فرعونِ توهّم  دیدی؟

چشم و همچشمیِ مردم دیدی؟

دیدی این شیشه چه شومی آورد؟

چه به فرهنگ عمومی آ ورد!

«اطلاعات عمومی» دیدی!؟

مرگ برسنّت بومی دیدی؟

خوشی وخویشیِ فامیلان کو؟

شادیِ واقعیِ انسان  کو؟

حرمت موی سپیدی داریم؟

خود به آ ینده امیدی داریم!؟

«ارتباطات» ببین دورت کرد!

«اطلاعات» ببین کورت کرد!

رشد فرهنگ طلاقی  تاکی؟

این همه کور اجاقی تا کی؟

برکت ازخانه روان شد مردم!

زندگی  برگ خزان شد مردم!

ازکجا آمده این سردی ها؟

پس کجا رفت جوانمردی ها!؟

این همه عاری وننگی خوب است؟

باز  بشقاب فرنگی خوب است؟.....

همگی علت وهم معلولیم

به خدا تک تک مان مسؤلیم

********

                                                 

 گرچه امواج بدی می بارد

خودمان هم تنِ مان.........

خودمان اهل تجمل شده ایم

بنده ی وهم و تخیل شده ایم

خودمان ریشه ی خود گم کردیم

میزبانی به تهاجم کردیم

گرفلان حزب،فلان بدعت کرد

دل ما زود چرا بیعت کرد؟

خودمان  کوه نبودیم آ ن جا

حزب نستوه نبودیم آن جا

خودمان عافیت اندیش شدیم

شیر بودیم ولی  میش  شدیم

نه که ازجنگ وجهان ترسیدیم !

خودمان ازخودمان لرزیدیم

ازخودِماست که بر ما آمد

در  نبستیم که  سرما آمد

خودمان سبک خود این سان کردیم

تا نسیمی شد وطوفان کردیم

نقدمان صرف گرفتاری شد

دخل مان خرج بدهکاری شد

دختران مصرف شان بالا رفت

دل آقاپسران هم   وارفت

چونکه سودای توهّم  داریم

دنده مان نرم،تورّم داریم *  

 ...................

                   مابدی کرده ولی بیداریم

                  ملت خوب ونجیبی داریم

                  این بدیها بدیِ دوران بود

                   بیشتر گردنِ مسؤلان بود

                  پیری از چهره عیان گشت  وچروک

                  ضمنِ«اَلناسُ علی دین ِمُلوک»....بماند فعلا   /مشکات آبان1393

                 .......................................................................

                *لطفامثنوی های«عصربد»و«آه بانو» را هم که درهمین فضاسروده شده ،ملاحظه

 

                 کرده واز ارسال نقد ونظر ارزشمندخودتان هم دریغ نفرمایید


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)