سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

سوره شمس: کلید موفیقیت؛ چاره ی بی توفیقی...

ابن بابویه از امام صادق علیه السلام فواید متعدد و مهمی را در مورد سوره ی مبارکه ی شمس(والشمس وضحیها..) نقل می کند که برخی از مجرب ترین  آنها بدین قرار است:

1. کسی که بسیار کم توفیق(و غالبا ناموفق درکارها)است؛ چنانچه مداومت بر این سوره پیدا کند، خداوند متعال اورا در هر کاری که روی آورد موفق خواهد کرد( من کان قلیل التوفیق فلیدمن قرائتها فیوفقه الله تعالی اینما یتوجه).

2. نافع برای کسی که رزقش کم است  خواهد بود.

3.کسی که دچار خسران شده، یا همواره زیان می بیند نیز بامداومت بر این سوره گشایش می یابد.

4.دراین سوره چیزهایی هست(که مداومت بر قرائتش) موجب حفظت و عزت و قبول در نزد مردم، و باعث رفعت خواهد بود.

5.خواندن آن برآب و نوشیدنش نیز فوایدی دارد؛ از جمله برای رفع "رجف"، یعنی لرزش،  و برای درمان اضطرابانشاالله موثراست(تجربه شده).همچنین در تفسیر کفعمی امده است: نوشیدن این آب، برای درمان بیماری های تنفسی هم نافع است

گذشته از برکات یادشده، نتایج و فواید بزرگ اخروی ومعنوی هم برای مداومت بر آن روایت شده است..

(تفسیرالبرهان ـ سوره ی شمس)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی حدیث، طولانی ست؛ اما بخش هایی از ان چنین است: من قرأها فکانما تصدق علی من طلعت علیه الشمس والقمر.....وفیها زیادة حفظ و قبول عندالناس و رفعة...ویستحب لمن یکون قلیل الرزق والتوفیق وکثیرالخسران ان یدمن فی قرائتها یصیب فیها زیادة وتوفیقا ومن شرب مائها اسکن عنه الرجف باذن الله تعالی


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)