سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مهدی مشکات ـ شعرونظر

بسم الله.

فواید ذکر شریف صلوات که "سید اذکار" است؛ بسیار زیاد، وحقیقتا مافوق تصور وانتظار است*. در اینجا تنها دو اثر قطعی مدامت بر 1000صلوات را ـ براساس روایات مختلف ـ که به تجربه ی دیگران هم رسیده است عرض می کنم. یکی از روایات این است:«دام سروره..زید رزقه»

1.دام سروره: چنانکه امام رضا علیه الصلوة والسلام فرمودند: «زیاد صلوات فرستادن، گناهان را منهدم می کند!» بنابراین، مداومت بر این برنامه، باعث یک شستشوی اساسی در تمام لایه های درونی می شود که نخستین اثر آن، در بهجت وسرور دائمی ست. خصوصا اگر چشم و دل را هم کنترل کنیم، شادمانی اش فوق العاده است؛ به گونه ای که برای بعضی ها به محض شروع این برنامه، 99 %غم ها و گرفتاری های قلبی، مثل: عشق های مجازی و کینه ها، ونگرانی ها واسترس ها...اساسا بی معنی شده، بنیانا برطرف می شوند؛ انگار نه انگار که قبلا چنین مشکلاتی وجود داشته است. درواقع این برنامه ی معنوی، مبدأ امیال و حالات انسان را تطهیر و هدایت می کند، و یک علت تاکید بر آن نیز در همین است.(فقط مداومت خیلی مهم است)

 2. زید رزقه: روزی انسان به طور تضمین شده، سروقت وبه قدر کافی می رسد....تجربه کنید!       

 ....................................................................

*البته همان طور که قبلا هم عرض شد، سه شرط این برنامه بدین قرار است: 1.باوضوباشد2.باعلاقه ونشاط قلبی انجام شود3.مداومت بر حداقل روزی هزار صلوات حفظ شود.                                                                          

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)