سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

    درد ما فقر نیست؛ استبداد نیست؛ دردما، وتمام اولویت فعلی ما، «مبارزه با فساد واشرافی گری ست»؛ این چیزیه که انقلاب ما را مسخ، وملت ما را ناامید می کنه. دیدن این حقیقت، بیش ازاونکه بصیرت بخواد"بصر" می خواد.ببینید!


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)