سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 !فتنه ی شدیدتر از دجال

1.عمیره گوید شنیدم که دختر امام حسن مجتبی علیه السلام می گوید:
ظهوری که انتظار آن را می کشید تحقق نخواهد یافت تا اینکه بعضی از شما از بعضی دیگر برائت جوید، برخی از شما برخی دیگر را لعنت کند و بعضی آب دهان به صورت دیگر می اندازدو حتی بعضی نسبت کفر به برخی دیگر می دهد./بحارالانوار؛ج52؛ص211
2.عمیره گوید: شنیدم [امام] حسین بن علی (ع) می فرمود: کاری که شما به انتظارش هستید نخواهد شد تا آنکه شما از یکدیگر بیزاری جویید و یکی به رخ دیگری آب دهن بیاندازد و بعضی گواهی بر کفر دیگری دهد و یکی آن دیگری را لعن کند. عرض کردم: در چنین دوران خیری وجود ندارد؟ حسین (ع) فرمود: همه خیر در آن روزگار است که قائم ما قیام می کنید و همه اینها را از میان برمی دارد/غیبت نعمانی /باب 12 روایت 9 (صفحه 242)

3.مالک بن ضمره نقل می کند:امیرالمومنین علیه السلام فرمودند : ای مالک بن ضمرة چگونه خواهی بود وقتی که شیعیان اینگونه اختلاف می کنند و حضرت دو پنجه مبارکش را درهم کردند . عرض کردم : ای امیرمومنان آن زمان هیچ خیری وجود ندارد .امام فرمودند : تمام خیر در آن زمان است . ای مالک ان موقع قائم ما قیام می کند /همان؛ص206

4.امام رضا علیه السلام در این مورد می فرمایند:همانا از کسانی که مدعی مودت ما اهل بیت هستند(ینتحلون مودتنا)،کسی هست که در فتنه‌گری، برای شیعیان ما از دجال شدیدتر است. (راوی) گفتم: برای چه؟ (امام) گفت: به خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستانمان. چون چنین شد، حق با باطل آمیخته می‌شود و مؤمن از منافق بازشناخته نمی‌شود./وسائل الشیعه؛ ج 16؛ ص 179

5.أبان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : چگونه خواهی بود زمانی که میان دو مسجد (مکه و مدینه؟) جنگ رخ بدهد . و آنگونه که مار به آشیانه خود پناه می برد علم و دانش به گوشه ای خزیده و نهان خواهد شد و شیعیان با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و بعضی ، برخی دیگر را دروغگو خطاب کرده و برخی ، بصورت بعضی دیگر آب دهان خواهند انداخت ، عرض کردم : فدایت شوم ، آیا آن زمان از خیر خبری نخواهد بود ؟سه بار فرمود ، بلکه خیر کامل آن زمان خواهد بود زیرا حضرت مهدی علیه السلام قیام خواهد فرمود الکافی : ج 1 ص 340 ح 17

6.امری که (به آن) چشم دوختید (ظهور مهدی ما) محقق نخواهد شد مگر بعد از به وجود آمدن نشانه های زیر:

1? بیزاری جستن مؤمن و مسلمان از برادر خویش.
2? آب دهان به صورت یکدیگر می اندازند.
3? بعضی شهادت بر کفر بعضی دیگر می دهند.
4? بعضی از مسلمانان دیگری را لعن می کنند.
می گوید عرض کردم: پس خیری در این زمان نخواهد بود؟ فرمودند: این طور نیست، تمام خیرات و خوبی ها در این زمان است؛ چون قائم ما قیام می کند و تمام صفات مذمومه ذکر شده را از بین می برد./غیبت نعمانی ص206 وبحارجلد52ص211ح58

این مطلبی ست که یکی ازدوستان خواستند اصل وسندش را بنویسم. البته احادیث خیلی بیشتری دراین زمینه وجود داره. ضمنا ماقصد تطبیق قطعی احادیث شریف را نداریم امااگر دربرخی جریان های افراطی شیعه دقت کنید؛ خودتون مصداق واضح اون را می بینید؛ کسانی که به فرموده امام رضا علیه السلام: "ینتحلون مودتنا" یعنی مودت اهل بیت را به نفع

خودشون مصادره می کنند و گویی اصلا خودشون را صاحب این امر می پندارند. حال اونکه با دوستان اهلبیت دشمنی کرده وحتی بسیاری از شیعیان و علما وبزرگان وحتی مراجعبزرگ شیعه را تکفیر می کنند! اون هم صرفا به جرم فلسفه خوندن یا دم از اتحاد سنی وشیعه زدن (که این اتحاد، دقیقا روش امیرالمومنیتن صلوات الله علیه بود)ودرعوض

بادشمنانی که به حریم اهل بیت وحرم مطهر اونها تجاوز وتهدید کرده اند، یا درخفا دوستی می کنند و یا درمورد اونها سکوت می کنند؛ واین از شگفتی های بزرگ روزگار ماست. خودتونببینید در روزگار ما چه کسانی در کشورهای سلطه گر واستعمارپیشه، پایگاه زدند وبا حمایت های مختلف اون ها پرچم تکفیر ولعن را علیه مسلمانان جهان برافراشتند(درست مثل همون

کاری که وهابیت می کنند )و سرآخر هم کارشون به جایی رسیده که برای نخستین بار مراجع وبزرگان شیعه را هم لعن و تکفیر می کنند. راستی رسالت وفلسفه ی وجودیاین ها بجز فتنه گری میان مسلمانان و اختلاف میان شیعیان وسردرگم کردن شیعیان ساده دل چیسـت؟وچه کسی جز دشمنان اسلام را شاد ونیرومند می کنه؟ شمشیر تیز اون هاتاحالا،

برفرق کدام دشمن اسلام وتشیع فرود اومده؟جز برفرق جامعه ی اسلامی وامت تشیع؟... بله «فتنه ی این ها از دجال هم شدیدتر است»وپناه برخداباید برد


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)