سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 این ویرایش یکی از سروده های گذشته است که پیشتر با عنوان"جشن تشکر" تقدیم شده بود:                             

 

 

بازشد چشم جهانم ـ به به

" به جهان خرّم ازآنم " ـ به به

 

 "عاشقم برهمه عالم"  نم نم

چقدَر خوب شد امشب حالم 

 

من اگر اینهمه امشب مستم

مال آن است که از خود جَستم

 

جَستم ازپیله ء کوچک بینی

چشم و ابروی عروسک بینی

 

 در دلم جشن عروسی دارم

چقَدر حال ملوسی دارم

 

شب و تنهایی و یک دنیا عشق

تاچه حالی بکنم من با عشق!....

 

 

 """""""

 من به لیلای شما "لا" گفتم

  من به دنیا،   "برو بابا!" گفتم

 

بروبابا ! من اگر دل دارم   

صدوده مشکل خوشگل دارم

 

باتو من کار ندارم دیگر

دل بیکار ندارم دیگر

 

ای به گور تو وآن لیلی ها

 های! راحت شدم ازخیلی ها....

 

برو دنیا که نداری خیری

 نشنیدی؟..برو " غُرّی غیری *

 

چشم شهلای خودم واشده است

زاغِ چشمان  تو  رسواشده است

 

منکه طوطیِ بلاغی دارم

چه کلامی به کلاغی دارم؟

 

بروبابا که حنایت آخر

پیش ما رنگ ندارد دیگر

 

رفتی از خاطرمن؟ خوش گَلـــــــدی 

برو  امـــــــا نکند برگردی؟!

 

  (ن.گ:سلوک شکّرین)  /مهدی مشکات دیماه 1394

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

* غُرّی غیری : خطاب مولانا امیرالمو منین علیه السلام است به دنیا ،یعنی: (برودنیا) کسی جز مرا بفریب/این از فصیح وبلیغ ترین کلمات قصار درعرب است (غرّی غیری !!    

 

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)