سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 حدیث اول :

القصد الی الله تعالی بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال

به وسیله "قلب ها "  آهنگ خدای متعال کردن ،بسیار نتیجه بخش تراز آن است که تنها ، تن ها را به زحمتِ اعمال افکنند[1] 

مسند الامام الجواد، ص 244

حدیث دوم :

ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالی: کثرة الاستغفار، و لین الجانب، و کثرة الصدقة

سه چیز است که بنده را به رضوان خدا می‏رساند:

1 - زیادی استغفار

2 - نرمخویی

3 - صدقه بسیار دادن.

مسند الامام الجواد، ص 247

حدیث سوم:

لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع الشکر من العباد

نعمت افزایی ،  از سوی  خداوند بریده نمی‏شود، تا آن هنگام که  شکرگزاری از سوی بندگان بریده شود.

تحف العقول، ص 480

 

 شهادت جانسوز حضرتش رابه محضر شما دلدادگان آن امام نازنین تعزیت عرض می کنم.والسلام علیه یوم ولد ویوم یموت

ویوم یبعث حیا

     .....................................................................................................

1ـ با درنظر گرفتن آموزه ها واحادیث دیگر ،مقصود از "قصد قلبی" را اینگونه می فهمیم که : سالک الی الله، حرم دل را از هر اندیشه وحاجتی جز

خداوند متعال ،فارغ آورده و مصداق این حدیث شریف شود که : القلب حرم الله فلاتسکن حرم الله غیرالله

چنانکه از مولی الموحدین و امام العارفین علیه السلام نیز پرسیدند :از کجا به چنین مقام ومرتبتی رسیدید؟ درپاسخ ،مضمونی را فرمودند که این

بیت حافظ ترجمه منظوم آن فرمایش گرانمایه است:    

پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب       تاجزاندیشــــــه ء او نگذرد از پندارم


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)