سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مهدی مشکات ـ شعرونظر

کسی جایی متنی نوشته بودکه عباراتش را بیادندارم اما حرف این بود  : میخواهم شعار اذان راتغییردهم چون دراذان به خدایی دعوت می شود که خانه اش غرق زیوروطلا وخشت خشت مناره ها ومحراب معابدش نیز به گرانسنگ هایی است که هرکدام میتواند سفره خالی مسکینی را پرکند واشک یتیمی را به لبخندبدل سازد...درپاسخ این سخن،سوختم و گفتم :

 

 

من حــــــاضرم!..بیاکه اذان راعوض کنیم

 حتی مسیر قـــــــبله ءمان را عوض کنیم


 "حیَّ علی امــــــــــام زمان!" ای یتیم ها

   وقت است تازمین وزمـــان را عوض کنیم..

                                                                       


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)