سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 

گفتی بکنم ثواب امشــــــــــب                 گشتی به سرم خـــــراب امشب

مهمـــــــان دلم شدی ـ بفرما:                 از ســـــــوز دلم  "کباب "امشب!

 

                                          ****

زلف تو وقـــــلبِ ریش ریشی                  الله ازاین روانپریشـــــــــــــــــــی

محرابِ  تو چشم مست دارد                  ماتم که تو کافرِ چه کیشـــــــــی!

 

                                        ****

کارمن وزلف، پیـــــچ پیچ است                 عالم همه برهمین بسیچ است

سررشته ی کارخود به کف گیر               وزحلقه برون مشو که هیچ است

                                   

                                        ****

توآتش میزنی برجـــــان مستم                 نمیدانی که من آتش پرســـــتم

ندارم مشکل ازمشکل تراشی                 تو بت میسازی ومن می پرستم

                                                                                                      سروده شده در  دهه هفتاد

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)