سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مهدی مشکات ـ شعرونظر

                                           ای  سید تاجــــدار، عباس

                                           سرسلسله ی بهار،عباس


                                           آیینه ی"عرشُــهُ علیَ الماء" :

                                           دریاییِ تک سوار(!) ،عباس 

                                              

                                            ابروی تو بهترین قـــراءت

                                            ازمکتب ذوالفقـــار، عباس


                                           ای چشم تو بهترین بهانه

                                           بر گریه ی جویبار، عباس


                                           داغ لب تو گرفته بر دل

                                           هر غنچه ی آبدار، عباس


                                           خون گریه کند هزار دستان

                                           بر دست تو زار زار ،عباس


                                           دست تو هزار حرف دارد

                                           با صفحه ی روزگار، عباس


                                           خال لب تو چقدر زیباست

                                           چون یوسفِ بر کنار(!)، عباس


                                           طاووسِ بهشت ، پر بریزد

                                           ازداغ تو هر بهار، عباس


                                           چشمانِ به خون نِشسته ی تو

                                           سرحلقه ی انتظار، عـــــــباس       1380
 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)