سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 

 

" برتراند راسل"، یکی از مشهورترین فیلسوفان مادیگراست که عمری درنفی وجود خداوند تلاش کرد. نقل است در مصاحبه ای از وی پرسیدند: " اگرآنطور که دینداران می گویند، قیامتی برپاشود وخدایی وجود داشته باشد؛ آن وقت چه حرفی در حضور خداوند خواهید داشت؟" البته این پرسش وپاسخ درمورد یکی دیگر از دانشمندان آتئیست(ریچارد داوکینز) هم نقل شده است؛ اما ظاهرا او نیز به تقلید از راسل این پاسخ را می دهد:

"اگر قیامت وخدایی باشد به خدا می گویم: عالیجناب! چرا دردنیا اینهمه سعی کردید خودتان را از ما پنهان کنید؟"

کسی که درک فلسفی لازم داشته باشد متوجه عمق این سخن و رندی گوینده ی آن خواهد شد. البته دراینجا توجه دارید که مشکل ما پاسخ دادن به علت پنهان بودن خداوند نیست. ده ها جواب منطقی و اقناع کننده می توان به این مساله داد؛ چنانکه از دیریاز نیز پاسخ های فراوانی از سوی حکیمان وعارفان داده شده است. اما سخن در این است که: نمی توان پاسخ یک طنز یا متلک رندانه را با صغرا و کبرای منطقی و مباحث فلسفی ادا کرد ؛ بلکه اگر کسی بخواهد پاسخ بدهد، می بایست دقیقا مثل خود او، یک طنز فلسفی ساده و درعین حال قوی( به اصطلاح: سهل ممتنع) خلق کند. درواقع، این یک کُشتی زبانی ست، نه علمی

به هرتقدیر، بعد از خواندن این مصاحبه، هرچه فکرکردم که پاسخ مناسبی بدهم، دائم سراز همان صغرا وکبراهای منطقی در میاوردم. به  فلاسفه ی دینی هم مراجعه کردم دیدم آن ها هم اگر جواب داده اند جواب درخوری نبوده است. [1]

نهایتا، دراین جا یادم به این سخن حضرت مولا  افتاد که: « هرگاه یکی از شیعیان ما پرسشی داشته باشد و (با خلوص باطن) از خود خداوند سوال کند، روح الامین پاسخ را در جان او خواهد دمید»..

به همین امید، بنده هم  با صمیمیت و از عمق جان به خداوند عرض کردم: خدایا واقعا جواب خود تو به این عبارت چیست:              

         " عالیجناب، چرا اینقدر در دنیا سعی کردید خودتان را از ما انسان ها پنهان کنید؟!!"...

همین که عرضم تمام شد ـ با فاصله ی یکی دو ثانیه ـ  این پاسخِ سهل ممتنع گونه به ذهنم افتاد؛ و  تا 10دقیقه میخندیدم :

                                     « میخواستم ببینیم چه کسی میتونه مرا پیدا کنه !!»[2] 

مستحضرید که این صرفا یک پاسخ طنزآلود نیست؛ بلکه درعین سادگی، از عمیق ترین  و هیبتناک ترین فلسفه ی غیب الهی حکایت می کند..«لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب»..  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.چنانکه از دکترسروش هم  پرسیده بودند، و ایشان در پاسخ، به شوخی گفته بود: «بالاخره باید محذورات خداوند را هم در نظر گرفت»

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)