سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

فرهنگ بهار

عصر ما، گرچه خزان پیروزاست

چشم امید جهان «نوروز »  است

ای  که فرهنگ  بهاری  داری

پیشواز  آمده ای ؟  سالاری !

«سبزه انداختن»ات مطلوب است

چقدَر«خانه تکانی» خوب  است

«هفت سین»ات به سلامت باشد

عید  نوروز ، به  کامت   باشد

این بهاران  زتو دارد  معنی

ادبیات      بهاری      یعنی

سبزه بر کوزه ی آبت عشق است

حافظا ! باده ی نابت عشق است

سکه   و سرکه   و  سنجد   داری

«عشق من با توچه سنجد...»آری!

آفرین بر تو و استحسا نت

سبزه ات،آینه ات ،قرآ نت

تو بگو«سیب»،سپندش با من

«یاعلی»از تو، سمندش با من...

 

 

تو علمدار بهاری، برخیز !

بتکان  خانه ی خواری  برخیز!

آب  در  کوزه ی اعجازت  هست

نقش فرهنگ ِجهان سازت هست

نه فقط «نقش جهان» داری تو

واقعا   نقش  جهان  داری تو!

من یقین دارم وشک درما،نیست

عصر  آیند?   ما   ایرانی   ست

                    مشرق  و مهد  تمدن : ایران

                     آخرین   عهد  تمدن :  ایران

اسفند 1393

 

 

 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)

اذان مشرق2


ای تمدن های شرق باستان

ای اساطیر اصیل آسمان

ای  سواران  دلیر  پیشرو

آخرین سربازهای  «ویشنو»!

دختر اسطوره ی سوم هزار!

موبدان بندر «هامون»کنار!

ای سفیران  ستیغ  آفتاب

ایلیایی های فرزند کتاب!...

هم شما!  همسایه  های   بامداد!

چشم آبی های غرب«مای گاد»!

ای نجابت های مهرافروخته

ای تمام نسل  های  سوخته

آی سربازان بی پرچم  شده

آی  فرزندان  بی  آدم  شده

صبح نوشان !شرق مستان شکیب!

مهر  کیشان !    آشنایان  غریب

                                من یقین دارم نه چندان دور تر

                                مهربان خواهیم شد باهمدگر...

ما به مهرستان توطُّن کرده ایم

ما علیه شب  تحصن کرده ایم

چون نگین بامدادان در شبان

بد  نمی بینیم   تحریم  جهان

اندک اندک مهر ما غالب شود

رو سیاهی راهیِ مغرب  شود

گر چه با صد تیرگی همزیستیم

ما یقینا   فجر   کاذب   نیستیم

چشمه ی خورشیدِ فردا شاهد است:

از سیاهی  باز می شوییم  دست

همرگ  قوم  شهیدانیم   ما

وقتِ وقتش مرد میدانیم ما...

وقت وقت است ای پرستوهای کوچ

 کُرد و  ترک و  ترکمانان  بلوچ !

بختیاران! گیلکی ها ! مازیان !

ازبکی! تاجیک! افغان! تازیان

پارسی گویان« ایران بزرگ!»

هندوپاکی! شرق وندان سترگ

ای تمام خاور نزدیک ودور

ای همه نوروزبانان ظهور

آی مظلو مانِ دورازهر بهار

ای دخیلانِ ضریحِ   انتظار

«آبراهامانیانِ » دوردست 

پیروان دین موعودی که هست! 


باشماهم هستم ای پنهان تنان

ای به قول مردم «ازمابهتران!»

وی چومستان درزمستان،گرم تن!

برزخی هایِ بهارستان من....

درشب یلدا دراین متن خزان

من شنیدم باز گلبانک اذان

لاله ی گوشم برایم خوانده است:

یک اذان تا صبح باقی مانده است

اصلتان نوراست واین بانگ ظهور

پس کجایید ای پرستوهای نور؟

                  تانپیوندیم بر کابوس ها

                  زودبرخیزید ای قُقنوس ها


                                                         یلدای 1393 

                                                    ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

                                                      مهدی مشکات


 


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)