سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهدی مشکات ـ شعرونظر

در ایامی که آمریکا به عراق حمله کرد، از مرحوم آیة الله بهلول پرسیدیم:

آیا این ماجرا، جزو مسائل ظهور است؟

گفتند: خیر!

پرسیدیم :پس چه وقت منتظر خبرهای اصلی باشیم؟

گفتند: به نظر من تا(حدود)*1400 خبری نخواهد شد! و العلم عندالله

 یادآوری:

1.مرحوم بهلول علاوه بر نبوغ علمی و فضایل کم نظیری که داشتند، همچنین حقیقتا جزو عبّاد و زهاد بودند. مرحوم انصاری همدانی اعلی الله مقامه که بعضی ایشان را همتای مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه می دانند، به آقای بهلول گفته بودند: ماشما را جزو «اوتاد» می دانیم

 2.توجه کنید که ایشان نگفتند ظهور در1400 است؛ بلکه معتقد بودند، اخبار جدی ظهور را درحوالی 1400 پی گیری می توان کرد. یا قدر مسلم این که تاپیش از آن تاریخ، وقایع اصلی محقق نمی شود.                                              
...............................................................
*کلمه ی «حدود» را درپرانتز آوردم چون شک دارم که گفتند: تا1400یا تا حدود 1400


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)