سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران

مهدی مشکات ـ شعرونظر

 

 

ما عشق را، ما عشق را باور نکردیم

ما را صدا کردند و ما باور نکردیم

 

فریادها گل کرد و ما خاموشْ سنگان

پژواک ها را پس چرا باور نکردیم؟

 

خون می چکید از نافة پاک غزالان

آلاله ها گفتند و ما باور نکردیم

 

گفتند و گفتند و هزاران بار گفتند

یک بار، یک بار،  ای خدا باور نکردیم

 

هر شب چراغانِ شقایق بود این دشت

ما سرخ را، ما سبز را باور نکردیم

 

رقص صریح شاپرک ها را در آتش

یا بی خبر بودیم یا باور نکردیم

 

دریادلان تا مشرق خورشید رفتند

دیدی دلا؟ دیدی دلا؟....باور نکردیم!

 

مارا ببخشید ای شهیدان خدایی

 

ما عشق را مثل شما باور نکردیم      1376


ارسال شده در توسط مهدی مشکات(بیاتی)