شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

ساعت ویکتوریا

زمزمه نسيم

+ گفتن نمي خواهد عشق از نگاه باران زده ام پيداست...
عشقستان اسماعيل
45 دقيقه قبل

زمزمه نسيم

+ به دل جاده زدم تا خاطره هايت را به جاده اي فراموشي بسپارم دلم را در جاده اي فراموش کردم اما با خاطره هايت به خانه بازگشتم...
عشقستان اسماعيل
45 دقيقه قبل

زمزمه نسيم

+ [وبلاگ] پيچک...
عشقستان اسماعيل
45 دقيقه قبل
2-FDAN
چه رنجي ميکشد...:):(
2-FDAN
متن زيبايي بود:)

زمزمه نسيم

+ [وبلاگ] و عشق...
2-FDAN
ديروز 11:36 عصر
+ [وبلاگ] کاسه ي ماه...
*ليلا*
ديروز 10:58 عصر
+ [وبلاگ] شاخه ي عشق...
*ليلا*
ديروز 10:58 عصر
+ کاسه ي ماه در دستم، آهسته و نرم قدم بر مي داشتم تا مبادا بشکند کاسه ي ماه، پايم اما به چادر شب پيچيد، کاسه افتاد ماه شکست...
وزنه سياسي
ديروز 10:57 عصر
+ پنجره را بستم گنجشک خيالم پشت قاب پنجره در انتظار پرواز بالهايش را فراموش کرد...
وزنه سياسي
ديروز 10:57 عصر
+ [وبلاگ] گاه گاهي ...
وزنه سياسي
ديروز 10:57 عصر
alloutflove
قشنگ بود:)
+ گاه گاهي مژده مي رسد يعقوب را نسيم بوي پيراهنش را آورده است... اما کو قاصدکي که خبر ببرد سوي يوسف دلتنگي يعقوب را...
وزنه سياسي
ديروز 10:56 عصر
+ [وبلاگ] تنهايي...
وزنه سياسي
ديروز 10:56 عصر

زمزمه نسيم

+ برگ افتاده به زير مي داند پايش به زمين که برسد کفش ها منتظرش هستند برگ افتاده به زير مي داند فرسودگيش ريشه دوانده تقدير به افتادن او رضايت داده برگ افتاده به زير مي داند...
*ليلا*
ديروز 7:23 عصر
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مهدي مشکات
رتبه 0
0 برگزیده
43 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مهدي مشکات عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top